UWAGA!

1. Podstawą przyjęcia do Bursy jest rozmowa kwalifikacyjna z Siostrą Kierownik.

2. Złożenie pisemnego podania i ankiety osobowej (załącznik) oraz wpłata wpisowego.

Bursa jest dostępna wyłącznie dla dziewcząt, szczególnie z rodzin nie zamożnych, które pragną uczyć się i studiować w Warszawie.
O przyjęcie mogą się starać  studentki, doktorantki, słuchaczki szkół policealnych. Ponieważ bursa jest placówką katolicką, podstawę jej działalności stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zapewniamy mieszkankom życzliwość, formację ludzką i chrześcijańską, opiekę oraz warunki do nauki. Oczekujemy przestrzegania regulaminu, wzajemnego szacunku i kultury, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.

Bursa działa przez cały rok akademicki od października do czerwca, z wyjątkiem przerw świątecznych: Bożonarodzeniowej, Wielkanocnej.

 Przy staraniu się o miejsce należy zapoznać się z regulaminem

Podobne wpisy