Wspólnotę Bursy tworzą studentki i siostry. Wspólnotę budujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie Kościoła Katolickiego. Pamiętamy o wzajemnej życzliwości i pomocy.

  1. Placówka jest otwarta przez cały rok wyjątkiem przerwy Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej.
  2. Opłata za pobyt w bursie zawiera opłatę za: zakwaterowanie w pokoju, media, korzystanie z pomieszczeń wspólnych i Internetu.
  3. Opłaty za pobyt dokonujemy do 10-ego każdego miesiąca.
  4. Za nie dokonanie opłaty w terminie osoba jest zobowiązana do wpłaty 10% odsetek  za każdy dzień zwłoki.
  5. Wysokość opłat jest ustalana na początku roku akademickiego, jednak może się zmienić w ciągu jego trwania.
  6. Każdy rozpoczęty miesiąc jest opłacany w całości. Nieobecności krótsze lub dłuższe nie dają prawa do zmniejszenia opłat.
  7. W przypadku potrzeby opuszczenia bursy w ciągu roku, studentka powiadamia o tym dyrekcję Bursy z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  8. Przed wyprowadzeniem się z placówki mieszkanka powinna: sprzątnąć pokój, lodówkę, opróżnić zamrażarkę i zdać powierzone jej wyposażenie u Siostry Kierownik placówki.

Opłaty:

Pokój 2-osobowy – 600 zł

Pokój 3-osobowy – 550zł

Pokój 1-osobowy – 750 zł

Studenci zaoczni – 50 zł/ doba

Wpłat dokonuje się na konto Bursy do 10 dnia każdego miesiąca.

Bursa Studencka „Przytulisko”
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

Konto bankowe PKO BP SA:

84 1020 1156 0000 7602 0070 3694

Podobne wpisy